Under torsdagen lovade Google att man inom kort kommer erbjuda detaljerad information om hur företagets sökmotor egentligen fungerar.

Till exempel ska man kunna se vilka kriterier som ligger bakom de visade sökresultaten, något som ska hjälpa användarna att avgöra om informationen är relevant eller ej.

Förändringarna är ett led i Googles pågående arbete med att öka transparensen. Tidigare har företaget bland annat blivit bättre på att informera om var uppgifterna egentligen kommer från och börjat varna om det rör sig om opålitliga sökresultat, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.