Ett nytt projekt för att söka efter utomjordiskt liv, Galileo Project, har nu presenterat sina planer för att söka efter utomjordisk teknologi i form av fysiska objekt, rapporterar Gizmodo.

Tidigare har så kallade SETI-projekt (Search for extraterrestrial intelligence) främst fokuserat på att söka efter meddelanden i radiosignaler eller ljus.

De fysiska objekten skulle exempelvis kunna ta formen av passerande rymdsonder, eller oidentifierade flygande föremål (OFF eller UFO).

Projektet leds av Harvard-astronomen Avi Loeb som tidigare argumenterade för att det interstellära objektet 1I/ʻOumuamua som passerade genom solsystemet 2017 skulle kunna varit en utomjordisk rymdsond. En analys som flera andra forskare inte håller med om.

Galileo Project kommer nu ägna sig åt att leta efter andra Oumuamua-liknande objekt, UFO:n och utomjordiska satelliter i omloppsbana runt jorden. AI kommer användas för att särskilja naturliga och människogjorda fenomen från utomjordiska.

I det fall att inga utomjordiska upptäckter görs räknar projektet likväl med att samla in värdefull vetenskaplig data som kan komma till användning inom andra områden.