I våras drabbades flera företag i USA av ransomwareattacker och inte minst angreppet på USA:s största oljepipeline i maj blev ett tydligt exempel på sårbarheter som hotar landets infrastruktur.

Och nu agerar Vita huset för att stärka cybersäkerheten inom kritiska sektorer genom att ta initiativ till ett frivilligt partnerskap mellan det offentliga och de privata företagen, rapporterar AP.

Partnerskapet lanserades som ett pilotprogram i april för företag i elsektorn och ett annat program pågår för naturgasledningar. Så sent som i förra veckan tillkännagavs också nya krav just för företag som har pipelines.

Även om partnerskapet i dag alltså är frivilligt så utesluter inte Vita huset att det kan bli obligatoriska krav framöver. Och nu arbetar också departementen för inrikes säkerhet och handel med olika myndigheter för att utveckla mål för cybersäkerheten när det gäller kritisk infrastruktur.

Läs också: USA:s president varnar för att cyberattacker kan leda till krig