Efter sex månader med förhandsversioner är det nu dags för den skarpa versionen av Windows Server 2022 att lanseras.

Windows Server 2022 bjuder på en mängd nya funktioner, varav de flesta har med säkerhet att göra. I övrigt erbjuds diverse förbättringar för användare av molntjänsten Microsoft Azure och så kan det nämnas att Edge äntligen har ersatt Internet Explorer som standardwebbläsare.

Prislappen är i stort densamma som för Windows Server 2019, den enda förändringen som vi kan se är att standardversionen blivit snäppet dyrare.

Sedan tidigare står det klart att Microsoft ändrar på upplägget för uppdateringar av operativsystemet.

Den största förändringen är att Microsoft inte längre kommer erbjuda två större uppdateringar per år via sin Semi-Annual Channel, med andra ord är det enbart Long Term Servicing Channel (LTSC) som gäller i fortsättningen.

Användare av Windows Server 2022 kan räkna med upp till 10 års support och helt nya versioner av Windows Server kommer lanseras med 2-3 års mellanrum.

Vill du veta mer om förändringarna kan du surfa vidare till Microsofts webbplats.