En ny undersökning gjord av Couchbase visar att 61 procent av digitala arkitekter upplever att tidigare teknologibeslut gjort framtida digital transformering svårare, rapporterar Venture Beat. Detta gäller främst för beslut kring molninfrastruktur (48 procent) och databaser (43 procent).

Hela 91 procent av digitala arkitekter ska i någon mån förlita sig på legacy-databaser och 64 procent ska vara låsta till att använda legacy-databaser eftersom de har investerat sina färdigheter där. Cirka 60 procent av de svarande ska ha minskat sin användning av legacy-databaser under de senaste tolv månaderna eller planerar att göra det under de kommande tolv månaderna.

Syftet med Couchbase undersökning är att se hur prioriteringen av digital transformation påverkat digitala arkitekter. Pressen på dessa uppskattas ha mer än dubblats sedan starten av coronapandemin. Hela 48 procent av de svarande säger att de känner hög eller extremt hög press för att leverera digitala projekt. Samtidigt säger 48 procent också att de fortsatt lyckas leverera digitala projekt trots coronapandemin.