Det amerikanska försvarsdepartementet har investerat stora summor i Global Information Dominance Experiments, GIDE, ett system som kombinerar artificiell intelligens, maskininlärning och sensorer.

Förhoppningen är att det ska bli möjligt att förutsäga militära händelser i förväg med hjälp av det AI-baserade systemet, rapporterar Engadget.

Till exempel kan satellitbilder mer eller mindre i realtid avslöja att en fientligt sinnad stat mobiliserar sina styrkor, något som skulle ta flera dagar för erfarna analytiker att slå fast.

Ett omfattande test av det nya systemet kommer genomföras i samband med militärövningen Globally Integrated Exercise till våren, därefter är det troligtvis bara en tidsfråga innan det tas i bruk på bred front.

I sammanhanget bör det förstås påpekas att det finns en risk att systemet tolkar vissa händelser fel, något som ökar risken för krig. Därför kommer det även i fortsättningen krävas beslut från generaler och liknande innan militära åtgärder vidtas.