Bank for International Settlements, BIS, ett samarbetsorgan för 62 av världens centralbanker, bland annat Sveriges Riksbank, har släppt ett nytt dokument där de uppmanar centralbanker och finansmyndigheter att så snart som möjligt få bättre koll på it-jättarnas växande inflytande, rapporterar Reuters.

"Big techs inträde på marknaden för finanstjänster kommer innebära nya utmaningar gällande koncentrationer av makt och datahantering" skriver BIS.

Risken BIS ser är att den stora mängd data som kontrolleras av ett fåtal aktörer, som Facebook, Google, Amazon och Alibababa, kan komma att omforma finansmarknaden så snabbt att det kan destabilisera hela banksystemet på att sätt som kan skada allmänheten.

BIS pekar på Kina som ett exempel där Alipay och Wechat Pay nu kontrollerar 94 procent av alla mobilbetalningar.

Enligt BIS finns utrymme för "specifika entitetsbaserade regler" i EU, Kina och USA. BIS tycker inte att den nuvararande frånvaron av dominanta aktörer är ett tecken på att centralbankerna ska slappna av. Istället bör de snarast investera i att övervaka och förstå den pågående utvecklingen så de kan agera snabbt när det behövs.