I samband med en utfrågning i det amerikanska representanthuset fick Tom Burt från Microsoft redogöra för hur ofta de federala myndigheterna begär ut känsliga uppgifter som lagras i företagets molntjänster.

Enligt Tom Burt handlar det om 7-10 förfrågningar per dag, vilket är en rejäl ökning jämfört med några år sedan.

För att få tag på själva filerna krävs ett beslut om husrannsakan, vilket lett till att myndigheterna brukar nöja sig med att begära ut metadata. På så sätt får de tag på avsändare, ip-adresser, innehåll i rubriker med mera utan att användarna får vetskap om övervakningen.

– I det tjugoförsta århundradet behöver federala åklagare inte längre dyka upp på ditt kontor. De behöver bara göra en räd mot ditt virtuella kontor. De behöver inte stämma journalister direkt, de behöver bara gå till molnet, säger demokraten Jerrold Nadler i ett utttalande som citeras av The Register.