I september 2020 lät Nvidia meddela att man har för avsikt att förvärva chippföretaget Arm från japanska Softbank för 54 miljarder dollar, men nu är det högst osäkert om det går som planerat.

Efter klagomål från konkurrenter som Qualcomm, Microsoft, Google och Huawei har nämligen myndigheter i EU, Storbritannien, USA och Kina inlett utredningar som ska avgöra om affären ska godkännas eller ej.

EU-kommissionen kommer att fatta beslut i frågan den 15 mars 2022 och det är långtifrån säkert att det blir ett godkännande, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

I Storbritannien anser å sin sida Competition and Markets Authority att den nationella säkerheten hotas om Nvidia får sin vilja igenom, detta då det kan leda till att den globala chippbristen förvärras.

Enligt den ursprungliga planen skulle affären vara klar senast i mars, men nu finns det alltså en stor risk att affären rinner ut i sanden.