Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), en myndighet i USA som ser över landets cybersäkerhet, har nu presenterat sitt nya initiativ, Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC), rapporterar Bleeping Computer.

Initiativet går ut på att låta CISA utveckla cyberförsvar i samarbete med USA:s federala myndigheter och samarbetspartners såväl som den privata sektorn.

Bland dessa finns Microsoft, Google Cloud, Amazon Web Services, AT&T, Crowdstrike, Fireeye Mandiant, Lumen, Palo Alto Networks och Verizon.

Inledningsvis kommer fokuset ligga på att bekämpa ransomware och utveckla ett planeringsramverk för att koordinera kring händelser som påverkar molnleverantörer i USA. Tanken är också att CISA ska utöka antalet samarbetspartners längre fram.

Även federala myndigheter så som Department of Defense, NSA, Department of Justice och FBI medverkar.