I fredags presenterade Huawei sin senaste kvartalsrapport och då fick vi bland annat veta att omsättningen för första halvåret 2021 låg på 320,4 miljarder yuan (motsvarande 428,6 miljarder kronor), vilket kan jämföras med 454 miljarder yuan för motsvarande period förra året.

Det motsvarar en minskning på 29 procent, vilket innebär att krisen som inleddes 2019 med de amerikanska sanktionerna mot företaget har fördjupats ytterligare.

– Vårt mål är att överleva och att göra det på ett hållbart vis, säger Huaweis styrelseordförande Eric Xu i en kommentar som citeras av CNBC.

Ett av de största problemen är att få tag på komponenter, detta då svartlistningen innebär att amerikanska företag måste ansöka om ett särskilt tillstånd för att få lov att sälja komponenter till Huawei.

Ett ljus i mörkret för Huawei är att vinstmarginalen har ökat från 0,6 till 9,8 procent, detta tack vare en rad effektiviseringar.