Analysföretaget IDC, som är en del av IDG, har släppt nya rapporter där de förutspår att AI kommer generera större inkomster 2025 än vad infastructurce-as-a-service, IaaS, och platform-as-a-service, Paas, kommer att ha tillsammans. IDC:s definition av AI inkluderar AI-program, AI-infrastruktur och AI-relaterade tjänster.

Under 2021 förväntas AI-marknadens inkomster växa till 341,8 miljarder dollar och innan 2025 förväntas siffran stigit till över 500 miljarder dollar. I jämförelse förväntas IaaS och PaaS inkomster gemensamt växa till 400 miljarder dollar tills 2025.

IDC förväntar sig att AI-hårdvara kommer växa snabbast de kommande åren varpå AI-tjänster tar över under 2023. Vid 2022 förväntar sig IDC att nära på hälften av alla företags produkter och tjänster kommer vara digitala eller levereras digitalt varför de kommer förlita sig mer på digital infastruktur.

Läs också: Under 2020 skrev vi "bara" ut 2,8 biljoner sidor