En omfattande undersökning visar att rutinerna runt datahantering förändras snabbt.

Det är analysföretagen S&P Global Market Intelligence och 451 Research som tillsammans med datahanteringsleverantören Immuta genomfört en stor undersökning bland 525 dataansvariga på organisationer i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Alla deltagare arbetar för organisationer med mer än 1000 anställda.

55 procent av deltagarna uppger att de data som de får för analys ofta är inaktuell och gammal när de tar del av den.

Det skriver nyhetssajten ZDNet.

Rapporten speglar också den stora debatt som pågår ute i organisationerna om hur man ska balansera en effektiv dataanvändning med integritet och säkerhet.

84 procent tror att integritets- och säkerhetskrav kommer att begränsa deras tillgång till data över de närmaste 24 månaderna.

90 procent uppger att kvaliteten på data och tillförlitligheten är viktigare än volym och kvantitet, och därför blir rollen CDO, chief data officer, allt viktigare inom organisationerna.

60 procent uppger att de har en CDO medan 40 procent saknar en sådan. I regel är det de större organisationerna som har en sådan roll.

I majoriteten av företagen har CDO direktkontakt med vd.