Google Cloud låter meddela att man har lyckats sätta ett nytt världsrekord när det gäller att räkna ut antalet decimaler för pi.

Det nya rekordet lyder på 100 biljoner decimaler, vilket kan jämföras med de 31,4 biljoner decimaler som var rekordet 2019.

Som du säkert känner till börjar pi med 3,14, men att de tio sista kända decimalerna är 3095295560 borde vara en nyhet för de flesta.

Det tog 157 dagar, 23 timmar, 31 minuter och 7,651 sekunder för det Linux-baserade systemet att räkna ut alla decimaler och totalt lade uträkningen beslag på 515 terabyte lagringsutrymme.

Vad gäller mjukvaran användes y-Cruncher, ett program som kan laddas ner utan kostnad härifrån.