Enligt Afry ska köpet stärka bolagets digitala erbjudande, och det finska bolagets kunnande inom dataarkitektur, analys och visualisering ska bland annat användas inom området smart forestry, där Afry har en uttalad ambition att vara världsledande. Men man räknar också med att det finns många andra branscher som efterfrågar data- och analyskonsulttjänster.

Cubiq Analytics, som grundades 2016 och som sedan tidigare har ett nära samarbete med Afry, har cirka 60 medarbetare med kontor i Helsingfors, Tammerfors och Lahtis.

– I en snabbt föränderlig affärsmiljö måste företag fatta faktabaserade beslut i rätt tid, förbättra effektiviteten och anpassa sig till marknadens förändringar. Detta kräver en avancerad och unik omvärldsanalys som kombinerar affärsanalyser, datasammanställning och visualisering. I och med förvärvet av Cubiq Analytics kan vi stärka vårt erbjudande inom digital konsultverksamhet och göra det möjligt för kunder världen runt att nyttja kompetensen inom data och analys hos Cubiq Analytics i takt med företagets utveckling, säger Roland Lorenz, ansvarig för Afry Management Consulting.

– Det finns en enorm potential i Afrys och Cubiq Analytics globala tjänster inom digitala lösningar där data och analyser spelar en nyckelroll. Afry har varit en viktig partner för oss under lång tid och detta förvärv är ett resultat av ett framgångsrikt strategiskt samarbete. Det kommer att öppna för nya möjligheter att skala upp verksamheten till en helt ny nivå, säger Cubiq Analytics styrelseordförande Jussi Huttunen.