Det kommande Dotnet 6.0 kommer vara betydligt snabbare än sin föregångare. I alla fall enligt ett långt blogginlägg av Microsofts Stephen Toub, rapporterar The Register.

Exakt hur mycket snabbare Dotnet 6.0 kommer vara finns det däremot inget enhetligt svar på. Exekveringen för Dotnet 6.0 visar likväl på ett förbättrat resultatet runt 25 procent.

I vissa fall ska Dotnet 6 rentav kunna minska tiden något tar till nära noll. Exempelvis är nya Environment.ProcessPath-programmeringsgränssnittet 72 000 gånger snabbare än det tidigare Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName.

Filestream-kod som används för att läsa och skriva filer har nu också skrivits om i Dotnet 6.0 för att åtgärda en rad fel som tidigare fanns. En annan förbättring är enligt Stephen Toub att mer än 2300 interna och privata klasser i Dotnet 6.0-koden nu märkts som slutna.

Ett nytt ramverk, Blazor, gör också att Dotnetkod kan köras i webbläsaren som WebAssembly.

Läs också: Sårbarhet i .NET gör skadeprogram obemärkta