Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet och finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Dessutom fungerar man som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta.

Ivers nya avtal sträcker sig över fyra år med en möjlighet till förlängning i ytterligare två plus två år. Leveransen är en helhetsdrift vilket bland annat inkluderar datacentertjänster, nät, server- och applikationsdrift, digital arbetsplats, servicedesk och licenshantering. Projektet kommer att påbörjas nu i slutet av augusti.

– Att vi vinner ytterligare en upphandling inom offentlig sektor beror på att vi har en professionell hantering genom hela processen där vi med rätt bemanning och ett fantastiskt engagemang från teamet kan erbjuda Vetenskapsrådet rätt tjänster med hög kvalitet och säkerhet. Offentlig sektor är en av våra prioriterade vertikaler och det känns självklart mycket bra att välkomna Vetenskapsrådet som ny kund till oss på Iver, säger Magnus Furmarker, regionchef på Iver.