Säkra och repeterbara arbetsmetoder, kraven på att accelerera tillväxten och viljan att kontrollera förändring är de övergripande trender som driver organisationer att utforska ny teknik – både för att leverera affärsvärde och för att bygga innovation.

Det skriver Gartner när man nu pekar ut vilka teknikområden som kommer att dra åt sig störst intresse i sin spaning Hype Cycle for Emerging Technologies 2021.

Generativ AI det vill säga AI som kan generera eget innehåll är ett sådant område. Som exempel lyfter Gartner fram läkemedelsindustrin där telniken används för att minska kostnader och spår att över 30 procent av alla nya läkemedel kommer att kunna tas fram systematiskt med hjälp av generativ AI. På så vis kan tillväxten accelerera.

Kvantalgoritmer och maskininlärning i kombination är ett annat teknikområde som nu blir allt mer intressant för att driva tillväxt.

Med homomorfisk kryptering – där man kan bearbeta och söka i en krypterad text utan att först dekryptera den – kan säkerheten och därmed tilliten öka. Även NFL, det vill säga värdebärare eller tokens i en blockkedja som inte går att förändra, är intressant ur det perspektivet.

En annan aspekt som Gartner lyfter fram är att Europa inte litar på de amerikanska och asiatiska molntjänster som finns i dag och att det krävs nya oberoende lösningar för att känna sig trygg när det gäller kontrollen över sina egna data.

Och när det handlar om att kontroller den pågående förändringen är teknik som modulära applikationer och nätverk, AI-förstärkt design och AI-förstärkt mjukvaruteknik viktiga delar.