Nästan 80 procent av yrkesmänniskorna använder samarbetsverktyg i sitt arbete 2021. 2019 var andelen bara drygt hälften. Detta enligt en ny rapport från analysföretaget Gartner.

Ökningen sedan pandemins början har varit 44 procent.

– Samarbetsverktyg har fått förnyad betydelse under Covid-19 som en följd av deras roll att säkra produktiviteten hos grupper som plötsligt börjat jobba på distans, säger Christopher Trueman, analytiker på Gartner.

Trueman säger vidare att samarbetsverktyg och ”molnbaserade, personliga och gruppinriktade produktivetstekniker” kommer att få en ännu mer central roll i organisationerna, då fler och fler planerar att gå över till en hybridmodell, som innefattar både arbete från kontor och på distans.

Särskilt starkt ökade olika möteslösningar under pandemin. Under 2019 uppgav anställda att de spenderade 63 procent av sin mötestid i fysiska möten. Nu har den siffran sjunkit till 33 procent – då allt fler möten sker via antingen ljud- eller videolösningar.

2024 tror Gartner att de fysiska möten bara kommer att utgöra en fjärdedel av alla möten, som en följd av distansarbete och förändrad personalstyrka.

– Då it-chefer förbereder sig för en blandning av mötesmetoder kommer det att bli kritiskt att de säkerställer ett rättvist samarbete, och att verktyg och resurser tillgängliggörs för alla mötesdeltagare, oavsett var de befinner sig.

– Molnbaserade möteslösningar och innehållstjänstplattformar kan stödja det här genom att erbjuda integration med tekniker som whiteboards, rika chattfunktioner och inspelnings- och transkriptionsmöjligheter.