Python är ”de facto -plattformen för ny teknik”, enligt en undersökning från organisationen IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Undersökningen placerar Python, Java, C och C ++ som de fyra främsta programmeringsspråken. Javascript, som vanligtvis toppar sådana undersökningar, ligger först på femte plats.

Så hur kan olika undersökningar ge så olika resultat? Svaret ligger i hur de är utformade och vad det egentligen är som mäts. Handlar det om hur mycket kod som skrivs på varje språk? Eller vilka är mest kända? Eller som gör det lättast att få jobb?

IEEE:s visar sin undersökningsmetodik här. De använder elva mätvärden från åtta källor. Enligt The Register visar metoden vilket språk det talas mest om, snarare än vilket som används mest.

Det argumentet får stöd i PYPL-indexet (Popularity of Programming Language), som är baserat på hur ofta som språktutorials googlas. Där hamnar Python i topp på 30 procent, före Java på 18 procent.

Oavsett vilken undersökning man väljer att tro mest på är det tydligt att Python används allt mer för varje år. Om det är större än Javascript låter vi däremot vara osagt.