Blomsterlandet är en trädgårdskedja med 63 butiker i Sverige, från Malmö till Luleå. Nu har man förlängt sitt it-drifttjänsteavtal med Iver ännu en gång. Samarbetet inleddes för mer än 20 år sedan, då med Candidator, som numera är en del av Iver

Det nya avtalet i det som är ett av Ivers längsta samarbeten innefattar drifttjänster, servicedesk, arbetsplatstjänster och butiksplattform.

– Att ett 20-årigt samarbete förlängs ytterligare känns helt enkelt fantastiskt. Vår absoluta styrka är att vi känner Blomsterlandet, både människorna och verksamheten, oerhört väl. Tillsammans har vi utvecklat kundanpassade processer och rutiner som stödjer verksamheten på bästa sätt. Bland annat gör vi tillsammans med kunden på-platsen-besök i varje butik, varje år, där vi byter ut utrustning genomför utbildningar enligt en fastlagd tidsplan, säger Johan Wilhelmsson, regionchef på Iver om partnerskapet som han hoppas kommer fortleva.

– Därutöver har vi nära och kontinuerlig kontakt för att alltid driva projekt och leverans framåt. Nu ska vi säkerställa att vi även framåt förtjänar vår relation med Blomsterlandet och att vårt partnerskap ska fortsätta för en lång tid framöver.