Europeiska datatillsynsmannen EDPS (European Data Protection Supervisor) är en tillsynsmyndighet för EU:s institutioner, organ och byråer som har till uppgift att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Nu har EDPS gått ut med en rekommendation om att personliga data som sökförfrågningar och internethistorik inte ska användas för bedömning av kreditpoäng och kreditvärdighet.

Dessutom rekommenderar myndigheten leverantörer av finansiella tjänster och kredittjänster att inte använda sig av hälsodata, som till exempel canceruppgifter, i sina beräkningar av kreditvärdighet.

Detta skriver nyhetssajten The Record.

”Att säkerställa efterlevnad av proportionalitetsprincipen i behandlingen av personliga data skulle hjälpa till att skydda konsumenter från att bli träffade av orättvisa krediterbjudanden (som högkostnadslån) i sårbara stunder”, skriver myndigheten i ett uttalande.

EDPS har ingen lagstiftande roll men myndighetens ord väger tungt och hade exempelvis stor betydelse i utarbetandet av EU:s dataskyddsregler GDPR.