Den här gången är det litauiska Dokobit som köps upp. Bolaget beskrivs som marknadsledande inom elektroniska signaturer i de baltiska länderna och på Island, och är även verksamt på den östeuropeiska marknaden. Inte minst betonar Signicat att förvärvet möjliggör hantering av elektroniska signaturer över gränserna.

Det här är storsatsande Signicats tredje köp i år, efter norska Encap Security och spanska Electronic Identification, som köptes i juli.

– Dokobit och Signicat har kultur, affärsmetoder och teknik gemensamt. Med Dokobit får vi tillgång till ett snabbväxande och spännande segment av den europeiska marknaden för digitala signaturer, som tidigare till stor del varit outnyttjad. Vi får dessutom tillgång till exceptionella medarbetare och teknik. Detta är dessutom ett viktigt steg för oss som gör att vi kan utveckla våra kunderbjudanden kontinuerligt över Europa, säger Signicats vd Asger Hattel.

– På en snabbt växande europeisk marknad för elektroniska signaturer är det särskilt viktigt att agera snabbt för att bibehålla sin konkurrenskraft. Även med nödvändig information och resurser är tid till lansering en av de nyckelfaktorer som kan avgöra ett bolags framgång och framtid. Vårt mål har alltid varit att erövra Europa och tillsammans med Signicat kan vi göra detta mycket snabbare. Med hjälp av Signicats olika verktyg för elektroniska identiteter kan vi fokusera på innovation och utveckling av elektroniska signaturlösningar, säger Dokobits vd Gintas Balčiūnas.