En ny undersökning genomförd av Palo Alto Networks visar på de kommande utmaningar som företag och organisationer behöver tänka på i takt med att de går över från distansarbete till en hybridmodell mellan distansarbete och arbete i kontoret. Något som först uppmärksammades av Zdnet.

Undersökningen visar att hela 61 procent av de svarande organisationerna fortfarande kämpar med att erbjuda tillräcklig säkerhet för distansarbete. För 51 procent fortsätter säkerhet också utgöra stora pågående utmaningar i arbetet.

Bättre går det på nätverksfronten där majoriteten av de svarande organisationerna säger sig ligga på en tillräckligt bra nivå. En fjärdedel till en tredjedel kämpar fortfarande med att få fram en tillräckligt bra användarupplevelse.

Vid undersökningstillfället ska två tredjedelar av organisationerna fortfarande låtit mellan 25 och 75 procent av sin personalstyrka jobba på distans. Omkring 44 procent förväntar sig att hälften av deras anställda kommer jobba på distans inom 12 månader. 62 procent av de svarande säger att de håller på att optimera för för hybridarbete och 94 procent av de svarande överväger någon form av hybridarbete de kommande 12 månaderna.

Sett ur ett längre perspektiv så svarar 74 procent av organisationerna av en enda end-to-end-säkerhetslösning för distansarbetet hade förbättrat deras situation. 71 procent av organisationerna förväntar sig ha sin säkerhet helt eller till stor del i molnet inom de kommande 24 månaderna.

Läs också: Nu när alla ska bli utvecklare krävs mer kontroll från it-avdelningen