612 företag och organisationer lägger över 97 miljoner euro, nästan 990 miljoner kronor, årligen på lobbying kring EU:s politik för digital ekonomi visar en ny studie från aktivistgruppen Corporate Europe Observatory and Lobbycontrol som Reuters tagit del av. Siffrorna baseras på de uppgifter företag lämnat till EU:s transparensregister fram till i juni i år.

I studien konstateras att det nu är tekniksektorn som lägger mest på lobbying och har passerat läkemedels, fossila bränslen, finans och kemikalier som tidigare dominerat.

Google lägger mest, runt 58 miljoner kronor, följt av Facebook som lägger knappt 56 miljoner kronor och Microsoft som lägger drygt 53 miljoner. Apple, Huawei och Amazon lägger mellan 36 och 28 miljoner kronor.

Framför allt handlar det om påtryckningar när det gäller den kommande regleringen av den digitala marknaden med Digital Markets Act och Digital Services Act.

Rapporten varnar också för att branschen har en stor tillgång till EU-kommissionen – i tre fjärdedelar av de 270 möten som kommissionens tjänstemän hade kring de två lagförslagen deltog lobbyister.