Vi har tidigare skrivit om hur norska Oraclepartnern Sysco satsat på att bli en av Oracles största partner. I Sverige har deras framfart främst märkts genom köpen av Uppsalabaserade Upsys och Stockholmsbaserade Upbase.

Nu blir Sysco del av ett ännu större sammanhang när man slås samman med det Stavangerbaserade konsultbolaget Cegal. Som vid många av de andra exempel på branschkonsolidering vi har sett de senaste åren är det riskkapitalbolaget Norvestor som driver på även den här gången.

Ägare till det sammanslagna bolaget blir ett investerarkonsortium som leds av Norvestor och som också består av Argentum, Cubera och DWS. Dessutom finns de tidigare Syscoägarna Credo Partners och Ferd också med som fortsatta ägare. Genom det fusionsavtal Sysco och Cegal har tecknat vill man skapa en global teknikpartner inriktad på mjukvara, konsulttjänster och molntjänster.

Sysco har drygt 250 personer ombord, spridda över sina åtta kontor i Norge och Skandinavien, och Cegal har drygt 450 anställda på sina kontor i Stavanger, Oslo, Trondheim, London, Aberdeen, Dubai, Kuala Lumpur, Houston och Calgary.

– Vi har arbetat med denna sammanslagning länge och vi har verkligen sett fram emot att berätta för de anställda om det. Nu återstår det spännande jobbet med att samla två uppsättningar fantastiska medarbetare till ett bolag, säger Syscos koncernchef Dagfinn Ringås, som kommer fortsätta vara det även i det nya företaget.

– Fusionen kommer att göra oss ännu mer kapabla att leverera omfattande it-lösningar till gamla och nya kunder i ett allt mer komplext tekniklandskap. Tillsammans blir vi en ännu starkare teknikpartner, som kan hjälpa företag i ett antal branscher med sina utmaningar. Nu blir vi större och kan leverera omfattande, komplexa it-lösningar även för de största företagen. Samtidigt kommer vi att behålla vår smidighet och närhet till de kunder vi är kända för på den svenska marknaden.

Och Rafael Gonzalez fortsätter som ansvarig för den nya svenska verksamheten.

– Väldigt många företag behöver mer lätthanterlig och modern programvara. Samtidigt behöver de hjälp med integration, hantering och analys av stora datamängder, samt säker och effektiv drift och övervakning. När vi går samman med Cegal kommer vi att stärka oss inom dessa områden, säger Rafael Gonzalez, som gläds åt att bli del av ett ännu större sammanhang.

– I och med fusionen blir vi även ett globalt bolag med kontor, förutom i Europa, även i Americas, Mellanöstern och i Asien. Nya möjligheter skapas för att ännu bättre stötta våra globala kunder dygnet.

Cegals vd Svein Torgersen kliver in i rollen som arbetande styrelseordförande. Det sammanslagna bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Stavanger, och bestå av drygt 700 anställda med mer än 30 nationaliteter i åtta länder. Den sammanlagda omsättningen i år beräknas landa på cirka 1,4 miljarder norska kronor.

– Våra programvarulösningar och konsulttjänster kompletterar varandra. Båda företagen har tung domänkunskap samtidigt som kundbasen inte överlappar varandra i någon större utsträckning, konstaterar Svein Torgersen.