Smartphone-marknaden växer med 7,4 procent under 2021, enligt en prognos från analysföretaget IDC, vilket innebär att det skulle säljas 1,37 miljarder enheter.

Därefter väntas tillväxten ligga på 3,4 procent under de två kommande åren.

Tillväxten sker trots att problemen i leveranskedjan inte förbättras på något dramatiskt sätt.

Man ska dock komma ihåg att årets starka tillväxt jämförs med ett riktigt dåligt år för smartphone-marknaden, 2020, eftersom pandemin slog hårt mot branschen.

Den hyfsat ljusa bilden som IDC ger av smartphone-marknaden skiljer sig något från vad en del andra analyshus fört fram. Exempelvis pekade Canalys för någon månad sedan på att vände nedåt mellan första och andra kvartalet i år, på grund av komponentbristen.

IDC pekar dock på att även om man jämför med året innan pandemin, 2019, så kan man se ”en minimal tillväxt och det ger en bättre bild av marknadsläget”.

Världens största smartphone-marknader Kina, USA och Västeuropa minskar dock i jämförelse med 2019, men växande marknader som Indien, Japan, Mellanöstern och Afrika kompenserar detta och driver på återhämtningen.

– 2020 innebar en smäll på grund av pandemin, men alla de stora märkena fortsatt med sina produktionsplaner, med den stora skillnaden att man skjuter på tidslinjen. Därför är vi vid en punkt där lagernivåerna är mycket mer hälsosamma än för pc och andra intilliggande marknader, säger Ryan Reith analytiker på IDC.