Fredrik snackar vidare med Olle Westergård om betalplattformar, legacysystem, och assembler idag.

Olle berättar lite om P27 – ett projekt för att ta fram en gemensam nordisk betalplattform.

Därefter kommer vi in på utbildning i assembler – det är inte så konstigt att det inte utbildas jättemycket. Varför det är svårt att gå på djupet i en utbildning. Assembler kanske verkar kryptiskt, men instruktionerna är inte mer kryptiska än det vi skriver i meddelanden till folk dagarna i ända. Och ja, man *får* skriva kommentarer också.

Olle ger sin synvinkel på ordet legacy och varför det låter dåligt. Ett väl förvaltat arv är bara bra.

Vi diskuterar också området att lära sig – assembler är ju inte bara assembler, du måste ju kunna assembler för just din CPU. För att inte tala om faktorer som fysiska diskar och andra samtidiga användare som operativsystemet och ditt program måste ta hänsyn till.

Olle minns tidiga maskiner man själv kunde köpa, koda assembler på, och inte minst löda ihop sina egna expansioner.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack@tobiashieta@iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna prenumerera och recensera oss i Itunes!