Totalförsvarets plikt- och prövningsverk är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Nu har man gjort en upphandling för att tillgodose behoven av utveckling inom it. Den största delen av leveransen kommer att ske i Karlstad, där Plikt- och prövningsverkets huvudkontor ligger.

Consid, som också finns på plats i Karlstad har valts ut som ensam leverantör, och det fyraåriga avtalet har ett beräknat värde mellan 45 och 72 miljoner kronor.

– Det är otroligt spännande att få inleda ett längre samarbete med myndigheten. Vi befinner oss mitt uppe i ett historiskt skeende där den digitala transformationen är motorn. Vi ser fram emot att bidra till att Plikt- och prövningsverkets it-miljö fortsatt ska bestå av marknadsledande teknik där kvalitet, ergonomi och livscykelsflexibilitet är i fokus, säger Consids vd Peter Hellgren.