Den irländska dataskyddsmyndigheten har beslutat att Facebookägda Whatsapp ska betala 225 miljoner euro – närmare 2,3 miljarder kronor – i böter för att ha brutit mot EU:s dataskyddslagar, rapporterar Reuters.

Det hela gäller för om Whatsapp följde EU:s dataregler för transparens under 2018. Något som dels involverar ifall Whatsapp gav tillräcklig information gällande hanteringen av användares data mellan Whatsapp och andra Facebook-ägda företag.

Whatsapp motsätter sig beslutet och anser att böterna är oproportioneliga. De säger också att de försedde användarna med omfattande information under 2018.

Böterna ska inledningsvis ha varit på 50 miljoner euro men efter kritik från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, gällande att den irländska myndigheten delade ut för låga böter, höjdes de.

Läs också: Efter brexit – Storbritannien tittar på ersättning till GDPR