Projektet går under namnet Dash, som står för Driving Assessment in Healthcare, och genomförs vid Örebro universitet. Med artificiell intelligens och ögonspårningsteknik ska läkare få ett mer objektivt underlag för att fatta bättre beslut om patienters medicinska lämplighet att ha körkort, uppger universitetet i ett pressmeddelande.

Med de här teknikerna ska de förses med mer data om patientens bilkörning.

Ravi Chadalavada, doktorand vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, säger i pressmeddelandet att det i dag inte finns något sätt att veta hur mycket en sjukdom faktiskt påverkar en patients bilkörning.

– Det är ett problem inom hälso- och sjukvården, läkare kan känna att det är elakt att ta bort körkortet när patienten har kört bil hela sitt liv. Sjukhusen använder bland annat frågeformulär och simulatorer för att bedöma körprestanda, men när vi intervjuade vårdpersonal lärde vi oss att det finns ett stort utrymme för förbättringar på detta område.

– Vårt system kan vara ett bra verktyg för att ta itu med bristerna i de befintliga lösningarna. Genom att låta patienten köra bil med våra glasögon på sig, så kan vi generera en rapport till läkaren som då kan ta ett beslut utifrån faktiska data.

Ravi Chadalavda tillägger att systemet även kan göra så att människor som inte behöver sluta köra bil inte heller ska tvingas göra det.