På det här sättet ska både tysk och europeisk digital suveränitet stärkas. Det framkom under ett samtal som Tysklands finansminister Peter Altmaier hade med 50 representanter från både europeisk och internationell halvledarindustri för att uppmuntra dem att investera i Tyskland.

Det skriver nyhetstjänsten Euractiv.

– Tillräcklig tillgång till microchipp kommer att vara en konkurrensfaktor för alla globala ekonomier under de närmaste åren, sade Altmaier under en presskonferens.

– Det innebär att vi måste agera om vi vill behålla vår tekniska suveränitet.

Inom ramen för den europeiska satsningen ”Important Projects of Common European Interest” (IPCEI) – som är ett av EUs viktigaste subventionsverktyg för att stimulera investeringar och minska importberoendet – så ska tyska regeringen investera runt tre miljarder euro i syfte att främja och kunna behålla produktionsanläggningar längs hela halvledartillverkningens värdekedja.

Satsningen motiveras framför allt med den rådande halvledarbristen som har slagit mot produktionen i en rad branscher.

Den europeiska tillverkningen av halvledare har under många år halkat efter i ett internationellt perspektiv. Europas andel av tillverkningen har minskat från 35 procent 1990 till dagens nio procent, men EU-kommissionen vill vända den här trenden och har satt som mål att 30 procent av den internationella produktionen ska ske inom EU vid 2030.