I ett nytt innovationsprojekt ska AI användas för att identifiera farliga kemikalier redan när produkter är under utveckling genom att gå igenom den patentinformation som lämnas in. På så sätt hoppas man få fram produkter som är giftfria redan från början.

Projektet drivs av Kemikalieinspektionen och Patent- och registreringsverket och finansieras av Vinnova.

– Det är kostsamt för samhället och företagen att backa när en vara redan nått marknaden och de farliga kemikalierna kommit ut i miljön. Vi tror att det finns stor potential i att använda AI och patentinformation för att se till att produkter blir giftfria från början, säger Per Ängquist, generaldirektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.