Stora investeringar i öppen källkod framöver skulle även ge ett lyft för såväl den övergripande ekonomin som digitaliseringen i stort, heter det i en ny rapport.

Rapporten heter ”The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness, and innovation in the EU economy”.

Den är gjord på uppdrag av EU-kommissionen och har genomförts av Fraunhofer ISI och OpenForum Europe.

Rapporten slår fast att myndigheter och företag inom EU under 2018 investerade runt en miljard euro i open source-baserad programvara, vilket ska ha gett positiva ekonomiska effekter för ekonomin i EU på mellan 65 miljarder och 95 miljarder euro.

Enligt rapporten skulle en tioprocentig ökning av bidragen till open source-projekt generera ytterligare 0,4 procent – 0,6 procent årligen till BNP och leda till 600 nya tech-startups i regionen.

I rapporten drar man också slutsatsen att ett EU-finansierat nätverk av open source-kontor skulle stärka kapaciteten och accelerera ”konsumtion, skapande och tillämpning av öppna tekniker”.

EU rekommenderas även att utveckla en industriell policy för öppen källkod, och inkluderar den i stora ramverk, något som har gjorts i klimatprogrammet European Green Deal och de AI-regler som unionen arbetat fram inom AI Act.