– Vi har helt enkelt gjort ett misstag och jag kan inte annat än beklaga, säger Bredbandsbolagets vd Johan Lindgren när Computer Sweden når honom på tisdagsförmiddagen.

Utskicket består av en A4-sida som är vikt tre gånger och ihopsatt med klister. Det är till för att uppmärksamma kunderna på att Bredbandsbolaget numera är en del av Telenor och att detta firas med en rad erbjudanden.

Som service till kunderna vill Bredbandsbolaget göra det enkelt att ta del av erbjudandena genom att förtrycka inloggningsuppgifterna. Men att uppgifterna legat i en öppen försändelse är helt i strid mot de sekretessregler Bredbandsbolaget själva har.

– Det här borde ha legat i ett förseglat kuvert där det tydligt framgått att det inte bara rör sig om reklam, säger Johan Lindgren

Han påpekar också att de uppgifter som tryckts i utskicket är de som kunderna fått vid anslutningen till Bredbandsbolagets tjänster. För dem som på egen hand bytt sina lösenord så fungerar alltså inte de i utskicken.


Så här ser det ut, utskicket från Bredbandsbolaget. För den som vill är det lätt att komma åt någon annans inloggningsinformation.

Reklamen har gått ut till en större del av Bredbandsbolagets kunder. Flera av de upprörda kunder Computer Sweden talat med menar att det är mycket enkelt att ta utskicket som vanlig reklam och förpassa det direkt till pappersinsamlingen.

På så sätt kan inloggningsuppgifterna hamna i orätta händer. Det har också räckt med att böja lite lätt på utskicket och utan att öppna det kunna se uppgifterna. Med hjälp av informationen kan de som vill logga in hos Bredbandsbolaget och komma åt inställningar över bland annat e-post, lagring och inställningar för hemsidan.

Under dagen kommer alla berörda kunder få ett e-postmeddelande där Bredbandsbolaget talar om hur kunderna kan byta till egna lösenord.

– Vi har brustit i våra rutiner och jag kan inte säga annat än att det är klantigt av oss, säger Johan Lindgren.