Efterfrågan på en platsoberoende och säker digital arbetsplats fortsätter att öka. Nu vill Altitude 365 och Uclarity bli ännu starkare på den marknaden. Därför slår man sig ihop och bildar ett gemensamt specialistbolag.

Uclarity har specialiserat sig på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitala arbetssätt medan Altitude 365 jobbar med säkerhet, mobilitet och inte minst med att hjälpa kunder till Microsoft365.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace- området. Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Uclaritys vd Niklas Olsson Hellström.

Och nya kollegan Tommy Clarke, partner på Altitude 365, säger så här om den nya konstellationen:

– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.

Bland de båda bolagens kunder finns organisationer från både privat och offentlig sektor. Det nya bolaget kommer ha drygt 50 anställda, som kommer vara baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.