I dagsläget kan det vara svårt att veta om inlägg på sociala medier har skrivits av människor eller bottar, något som kan leda till viss förvirring.

Nu låter Twitter meddela att man har börjat testa en ny funktion där det klart och tydligt framgår om ett konto använder sig av automatiserade inlägg. Dessutom ska det finnas uppgifter om vem som står bakom botten, rapporterar Engadget.

Med hjälp av den nya funktionen ska det förhoppningsvis även bli enklare att skilja på goda och onda bottar. Till exempel är bottar som skickar ut viktig samhällsinformation och vädervarningar att betrakta som goda.

Tanken är att den nya funktionen ska finnas tillgänglig på bred front i slutet av året, men det kommer inte bli något tvång för utvecklare att använda sig av den.