Första land ut i den här satsningen är Tyskland. Tillsammans med konsultbolaget T-Systems, ett dotterbolag till Deutsche Telekom, ska de bygga ett gemensamt ”suveränt molnerbjudande” för den privata och publika sektorn i Tyskland.

I den här gemensamma tjänsten ska T-Systems hantera bitar som kryptering och identitetshantering. Den tyska systemintegratören ska också sköta och kontrollera viktiga delar av Google Clouds infrastruktur för kunderna inom den här tjänsten.

Tanken är att fler sådana här partnerskap ska byggas upp i andra länder.

Det här uppger Google i en bloggpost. De skriver att europeiska organisationer – i både offentlig och privat sektor – vill ha en leverantör som tillhandahåller molntjänster på deras villkor och som möter deras krav på säkerhet, integritet och digital suveränitet, utan att behöva kompromissa med funktionalitet eller innovation.

Lanseringen följer naturligtvis de diskussioner som blossat upp inom EU efter den så kallade Schrems II-domen om hur europeiska organisationer kan använda utlandsägda molntjänster utan att det bryter mot GDPR.

”Vi är fast beslutna att bygga upp förtroende hos europeiska myndigheter och företag med ett moln som uppfyller deras digitala suveränitet, hållbarhet och finansiella mål”, skriver Googles Europachef Adaire Fox-Martin.

”Vi börjar med T-Systems i dag och kommer att fortsätta genom partnerskap med betrodda teknikpartners i utvalda marknader över regionen”.

Tjänsten ska finnas tillgänglig i mitten av 2022 och ytterligare funktioner ska sedan läggas till efter hand.