Volvohandlarföreningen, som bildades 1953 och är en intresseorganisation för svenska återförsäljare av Volvo personbilar, lastvagnar och bussar samt personbilar och transportbilar från Renault och Dacia, har valt att investera i ett nytt affärssystem. Valet föll på Unit4.

Under 20 år har man haft samma affärssystem, men nyligen bestämde sig Volvohandlarföreningen att det var dags att byta. Vilket det gamla systemet är vill man inte kommentera med hänvisning till att man fortfarande kommer ha det kvar parallellt med att det nya implementeras. Men att det nya kommer från Unit4 lyfter man gärna fram, och tanken är att det nya systemet ska ge föreningens medlemmar en gemensam programvara för ekonomihantering.

– Vi har ersatt ett befintligt system som använts under två decennier. Tanken är att den nya plattformen från Unit4 ska vara i utrullad till alla medlemmar i slutet av nästa år, säger Tomas Svensson på Volvohandlarföreningen.

Volvohandlarföreningen äger även Tanka i Sverige, som licensierar ut drivmedels- och tvättanläggningar under varumärkena Tanka och Tvätta. Tillsammans med Volvo Cars är föreningen dessutom hälftenägare i Volvofinans Bank samt VH System.

Enligt Tomas Svensson var man på jakt efter ett ekonomisystem som kan stötta dagens affär samtidigt som det skulle vara flexibelt och följsamt och kunna förändras om affären förändras. En annan viktig aspekt var att det kan integreras med andra system.

– Vi ville ha mer effektiva och mer automatiserade kund- och leverantörsgränssnitt samt en högre grad av automatisering av processer. På samma sätt var skalbarhet en viktig faktor, plattformen skulle passa både små och stora verksamheter, både gällande pris, funktion och prestanda. Vi har bedömt att vi med Unit4 får ett system som ger bra stöd för ekonomiprocesserna samtidigt som det erbjuder en hög grad av användarvänlighet, säger han.

Och på Unit4 är man så klart mycket nöjda med den nya kunden. Säljansvarige Mats van Halteren kommenterar affären:

– Vi är naturligtvis mycket glada över att Volvohandlarföreningen har valt Unit4. Vi är starka på centraliserade ekonomilösningar i så kallad shared-service och det här är en bra match som vi tror kan lägga grunden för ett långsiktigt partnerskap, säger han.