En ny studie visar på att data science-studenter idag får mycket lite etisk utbildning när det kommer till olika former av datahantering.

Utbildningsprogrammen för data science tenderar istället att fokusera uteslutande på matematik, statistik och datorvetenskap, rapporterar TNW. Något som studiens författare säger tyder på att de som utbildar sig idag inte får träningen som behövs för att hantera data ansvarsfullt. Något som på sikt kommer få negativa konsekvenser.

Som varnande exempel pekar studiens författare på datapartiska modeller som snedfördelat polisens personalfördelning för olika områden, samt algoritmer som använts i USA:s sjukvårdssystem och som nedprioritera svarta patienter.

Studiens författare uppmanar därmed utbildningarna för data science att träna studenter mer i etisk problemlösning, kommunikation och datahantering.

Läs också: Techjättar öppnar träningsakademier i Saudiarabien