Implementeringskostnader och säkerhetsproblem sätter käppar i hjulet för ny teknik - det uppger 29 respektive 7 procent i en ny undersökning från Gartner.

Men det stora problemet är kompetensbrist som 64 procent ser som det största hindret inom alla de sex teknikområden som Gartner listar i sin undersökning – infrastruktur- och plattformstjänster, nätverk, säkerhet, digital arbetsplats, it-automation och lagring och databas.

Allra mest ställer kompetensbristen till det när det gäller automatiseringen och den digitala arbetsplatsen.

Trenden mot distansarbete har förvärrat kompetensbristen speciellt inom sådant som , möjliggör moln och edgeteknik, automatisering och kontinuerlig leverans enligt Yinuo Geng, forskningsdirektör på Gartner.

– Som ett exempel, av alla it-automaseringstekniker som lyfts i undersökningen, har bara 20 procent av dem gått framåt i sin adoptionscykel sedan 2020. Och det är kompetensbristens fel.

I undersökningen har Gartner tittat på införandeplaner för över 100 nya teknikområden från 437 it-organisationer över hela världen under 12-24 månader.