Under de senaste åren har EU infört hårdare dataskyddslagar, något som bland annat ska se till att värna om medborgarnas personliga integritet.

Nu uppmärksammar Ars Technica att den irländska regeringen har satt käppar i hjulet för de nya lagarna, något som tros bero på att teknikjättar som Google, Facebook, Apple, Microsoft och Twitter har sina europeiska huvudkontor i landet.

Enligt en granskning lämnades 196 klagomål om brott mot dataskyddslagarna in till irländska myndigheter under 2020 och av dessa har bara fyra fall avgjorts. Som jämförelse lyckades de tyska myndigheterna slutföra 52 av 176 fall under samma tidsperiod.

Det finns i praktiken få möjligheter för EU att tvinga Irland till att efterleva dataskyddslagarna, men på sikt kan det bli tal om att bötfälla landet.