En ny studie genomförd av säkerhetsföretaget Imperva har analyserat omkring 27 000 databaser och deras säkerhet under fem års tid.

Resultatet av studien visar att 46 procent av lokala (on-premises) databaser innehåller okända sårbarheter. Något som först uppmärksammades av Zdnet.

I snitt ska varje databas haft 26 säkerhetsbrister varav 56 procent klassas som allvarliga eller kritiska och kan användas för att ta över hela databasen. Vissa av sårbarheterna ska funnits i tre eller fler år.

”Detta visar på att många organisationer inte prioriterar sin datas säkerhet och försummar rutinmässiga uppdateringar”, skriver Imperva i ett pressmeddelande.

Frankrike ska varit värst när det kommer till oskyddade databaser. Hela 84 procent av dem ska innehållit åtminstone en sårbarheter och i snitt 72 buggar. Därefter följer Australien (65 procent) och Singapore (64 procent).

Läs också: Kompetensbrist värsta bromsklossen för ny teknik