Den globala halvledarbristen har visat på riskerna med att vara för beroende av asiatiska och amerikanska leverantörer.

EU-kommissionen har dock stora planer på att skapa ett nytt ekosystem för chipputveckling, för att hålla unionen konkurrenskraftig och självförsörjande för att undvika den här situationen i framtiden.

Det här uppgav kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal inför Europaparlamentet i Strasbourg i dag.

– Vi kommer att lägga fram en ny rättsakt om europeiska halvledarchip. Vi måste koppla samman vår forskning i världsklass och vår kapacitet att utforma och testa komponenter. Vi måste samordna investeringar på europeisk och nationell nivå längs hela värdekedjan.

Ursula von der Leyen sade vidare att ”målet är att vi tillsammans ska skapa ett europeiskt ekosystem för avancerade halvledarchip, som inkluderar tillverkning. På detta sätt kan vi öka vår försörjningstrygghet och utveckla nya marknader för banbrytande europeisk teknik”.

Hon konstaterade vidare att digital teknik inte fungerar utan halvledarchipp och att vi just nu, trots att efterfrågan ökat, har hela produktionslinjer som går med begränsad hastighet på grund av bristen på halvledare.

– Detta handlar inte bara om vår konkurrenskraft. Det handlar också om teknisk suveränitet. Så låt oss lägga allt vårt fokus på detta, sade hon.

Nyhetsbyrån Reuters uppmärksammar att EU:s industrikommissionär Thierry Breton skriver i ett blogginlägg att chipp är mer än bara nyckelkomponenter för fordonstillverkare, smartphone-tillverkare och gaming-utvecklare.

– ­Tävlingen om de mest avancerade chippen är en tävling om tekniskt och industriellt ledarskap.

Breton menar vidare att en europeisk rättsakt skulle omfatta forskning, produktion och internationellt samarbete och att man bör inrätta en särskild fond för ändamålet.