Cybersäkerhetsföretaget Bitdefender har i samarbete med en icke namngiven organisation inom rättsväsendet släppt en gratis dekrypteringsnyckel för Revils ransomware, rapporterar Bleeping Computer.

Nyckeln kan användas av alla Revils ransomware-offer drabbade före 13 juli 2021 för att få tillbaka sina krypterade filer.

Bitdefender säger att de just nu inte får berätta hur de fick tag i dekrypteringsnyckeln eller vilken organisation inom rättsväsendet som är involverad. Fler uppgifter kan komma att avslöjas längre fram efter det att den pågående utredningen avslutats.

Revils ransomware-offer kan ladda ner dekrypteringsnyckeln samt läsa instruktioner för hur den används via Bitdefenders egen hemsida.

Läs också: Nya gisslanattacker från Revil – gruppen bakom Coop-hacket