Enligt en granskning från Financial Times i samarbete med Cyberint har hackare på sistone börjat använda sig av appen Telegram i allt större utsträckning.

Enbart under det senaste året har termer som ”Email:pass” och ”Combo” blivit fyra gånger vanligare i appen, något som tyder på att Telegram används för att sälja och köpa stulna inloggningsuppgifter.

Den största samlingen av stulna uppgifter som sprids via Telegram innehåller mellan 300 000 och 600 000 inloggningsuppgifter för diverse tjänster. Dessutom säljs andra stulna uppgifter, däribland kreditkortsinformation och falska pass.

Den främsta anledningen till Telegrams popularitet bland hackare är att all kommunikation är krypterad, något som gör det svårt för polismyndigheter att undersöka kriminella aktiviteter.

Telegram har efter uppmärksamheten valt att plocka bort några av kanalerna där det handlas med stulna uppgifter, rapporterar Engadget.