Branschens bolag tar inte sällan it-hjälp av varandras expertis. Orango, som är en del av den storsatsande Microsoftpartnern Fellowmind och främst fokuserar på Microsoft Dynamics 365, har nu valt att utöka sitt tidigare driftavtal med Iver.

Det nya avtalet inkluderar it-infrastrukturtjänster och ska fortsätta bolagets egen förflyttning mot mera molntjänster, där Iver har en rådgivande roll. Det övriga som ingår i leveransen är till exempel virtuell servermiljö, olika Azure-tjänster samt lan-, wifi- och brandväggstjänster.

– Efter ett längre samarbete med Iver så är jag glad över att vi nu har tecknat ett nytt avtal som säkerställer tillgängligheten till våra interna infrastrukturtjänster med en tydlig målsättning att förflyttas oss mot en mer cloud-baserad leverans. Som exempel kan nämnas klienthantering via Microsoft Intune, Always on VPN via Azure och överföring av tjänster från Ivers datacenter till Microsoft Azure, säger Orangos cio Lars Mantefors.

– Orango är ett specialistbolag vars verksamhet och kunderbjudande ställer höga krav på vår leverans av infrastrukturtjänster avseende såväl kvalitet som tillgänglighet. Ett förlängt och utökat förtroende från befintliga kunder är ett kvitto på att vi lever upp till våra kunders förväntningar och krav. Vi ska säkerställa ett fortsatt nära samarbete med Orango där vi utöver vår infrastrukturleverans bidrar till en värdeskapande dialog kring utveckling och digitalisering, säger Mikael Ryberg, regionchef på Iver.