En ny studie genomförd av ekonomerna Alex de Vries och Christian Stoll har kommit fram till att varje bitcoin-överföring skapar åtminstone 272 gram elavfall, motsvarande två Iphone 12 Mini, rapporterar Business Insider.

Enligt ekonomerna beror detta på att bitcoin-grävarna förbrukar en allt större mängd kortlivad hårdvara. I snitt ersätts hårdvaran för bitcoin-grävning efter bara 1,29 år.

Under 2020 skedde 112,5 miljoner överföringar vilket ska motsvara 30 700 ton skräp. Detta är ungefär samma mängd mindre it-utrustning som ett land som Nederländerna producerar på ett år.

Studiens författare konstaterar därmed att trots att diskussionen om bitcoins resursanvändning ofta fokuserar på de enorma mängder elektricitet som används, så ignoreras ofta den stora mängden elskrot som också uppstår.

Läs också: Ny AI kan räkna ut företags utsläpp av växthusgaser