Forskare vid Chalmers tekniska högskola har kommit fram till att mjukvaruutvecklare och andra it-proffs kan förbättra sitt välmående genom att använda sig av andningsövningar. Något som först uppmärksammades av The Register.

I en studie lät forskarna 146 deltagare, som spenderar åtminstone 70 procent av sin arbetstid framför skärmar, använda sig av olika varianter av programmet Rise 2 Flow under tolv veckors tid.

Programmet inkluderar medvetna andningsövningar bestående av tre rundor på sju minuter, med korta pauser däremellan, följt av tjugo minuters avslappning. Studien innehöll även samtal genom Zoom, läsning och deltagarundersökningar.

Målet ska varit att utforska om andningsövningar kan ge fördelar gällande uppmärksamhet, välmående, uppfattad produktivitet och självförmåga.

Resultatet visar att medvetna andningsövningar mycket riktigt ökar välmåendet och den emotionella uthålligheten för utvecklarna.

Studien hittade däremot inte några tydliga tecken på att deltagarnas upplevda produktivitet ökade. Författarnas tes är likväl att produktivteten kommer förbättras med tiden om utvecklarna är mindre stressade och gladare.

Du kan ta del av den fulla studien här.

Läs också: 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa – men hur ska vi klara det?