En grupp schweiziska forskare har publicerat en uppsats i Nature Machine Intelligence där de försökt ta fram riktlinjer för att hur forskare ska hantera etiska dilemman som kan uppstå när de vill forska på hackade data, rapporterar The Register.

Hackade data definieras då som data som kommits över på ett otillåtet sätt genom otillåten tillgång till en dator eller ett nätverk. Även om datan kan vara fullt laglig att forska på bör forskarna fortfarande motivera det etiskt samt vidta säkerhetsåtgärder.

I uppsatsen listar forskarna totalt sex punkter som behöver tas i akt innan stulen eller läckt data används för forskning. 

  1. Forskarna måste överväga hur pass unik datan är. Skulle den egentligen gå att samla in genom konventionella metoder? 
  2. Forskarna måste visa att den tänkta forskningen är av högt socialt värde och att fördelarna tydligt kommer väga över för nackdelarna. 
  3. Om data som kan identifierbara persondata förekommer bör forskarna först få tillåtelse från berörda individer. Om detta inte är möjligt bör forskarna bara fortsätta om riskerna är minimala och fördelarna uppenbara. 
  4. Forskarna bör föra ett register över varifrån all data kommer och hur de kommit i kontakt med den.
  5. Forskarna bör kunna säga när de haft tillgång till identifierbar data utan ett subjekts tillåtelwe, samt vad som gjorts för att säkra subjektets privatliv och säkerhet. 
  6. Slutligen bör forskarna kontakta och använda sig av institutionella granskningsnämnder eller liknande. 

Läs också: FN vill förbjuda viss AI-teknik för att skydda mänskliga rättigheter